การโดยสารข้ามจังหวัดในราคาค่าโดยสารของคุณ

สำรวจเส้นทางข้ามจังหวัดนับร้อย เสนอแนะราคาของคุณ แล้วเลือกหนึ่งในคนขับรถที่ตรวจสอบยืนยันแล้วของเรา

แล้วทำไมถึงเลือกเราล่ะ?

ราคายุติธรรม

เลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดในราคาของคุณ

คนขับรถที่ตรวจสอบยืนยันแล้ว

เลือกคนขับรถของคุณ โดยอิงจากคะแนน รีวิว และรถยนต์ของเขา

บริการแบบไปรับถึงหน้าบ้าน

สามารถไปรับคุณและไปส่งคุณได้โดยตรง ที่สถานที่ที่คุณต้องการ